HPromo

Varmus d.o.o. kontejneri

Varmus d.o.o. bavi se proizvodnjom svih tipova kontejnera i to od standardnih kontejnera sve do modularnih objekata. Za razliku od klasične zidane gradnje, montažne (mobilne) kontejnere odlikuje znatno kraće vreme izrade, kao i kratko vreme montaže na dogovorenoj lokaciji (uz pripremljenu podlogu).Standardni kontejneri:-građevinski -kancelarijski -magacinski -sanitarni -portirnice -studentski domovi -zabavišta -za potrebe male privrede (kancelarija, […]