HWorld

Gerila marketing u duhu Hedonizma

Nekada je gerila bila kultni pojam povezan sa revolucionarima iz Južne Amerike. Ko se još ne seća majica sa likovima Če Gevare, maštovitih motiva otpora, pobune. I opet otpora. I revolta i slobode. Neka druga, kao moderna vremena, poslala su u istoriju ideale a nametnula potrošačko, simplifikovano, zombirano i tabloidno društvo koje se neprestano bombarduje […]